Homeopathische vuurwerkbegeleiding

We gaan alweer richting het eind van het jaar. Een maand vol gezelligheid en feestdagen… en vuurwerk.
Helaas blijft het knallen niet meer beperkt tot Oudjaarsavond maar is op veel plekken al in oktober of november al met regelmaat vuurwerk te horen. Voor veel dieren en hun eigenaren worden de feestelijkheden hierdoor flink overschaduwd door angst en stress.

Deze stress begint vaak al eerder dan veel eigenaren in de gaten hebben. Die eerste knal ergens in oktober kan het stressniveau van je dier al flink omhoog brengen. Dit zal zich dan niet altijd direct uiten in extreem angstig gedrag, maar je dier komt wel in een soort ‘verhoogde staat van paraatheid’. Ze worden alerter en gaan sneller of heftiger reageren op angstprikkels waaronder harde geluiden. Die schrik na een incidentele knal maakt het dier dus daadwerkelijk gevoeliger en angstiger voor de knallen die nog gaan komen.
Niet alleen wordt je dier gevoeliger voor angstprikkels, langdurige stress kan nadelige gevolgen hebben op het hele dier, van organen tot immuunsysteem. Het is dus zeker zaak om hier alert op te zijn en vooral tijdig te beginnen met het begeleiden van je dier.

Die eerste stresssignalen kunnen heel subtiel zijn.
Voor paarden kun je letten op de volgende signalen:
Verminderde eetlust
Verminderde werklust
Zweten
Onrustig, nerveus gedrag
ongewoon vluchtgedrag

Bij honden en katten zie je vaak de volgende signalen:
Lage houding, staart laag of tussen de benen
Oren naar achteren
‘Tongelen’ (met de tong over de neus likken. Dit is soms moeilijk te zien omdat het heel snel kan en soms maar met het puntje van de tong)
Likken om de bek of kwijlen
Hijgen zonder dat het warm is
Gapen zonder moe te zijn
Weerstand om mee naar buiten te gaan.
Dicht bij eigenaar blijven tijdens wandelen.
Vergrote pupillen
Trillen of verstijven
Verminderde eetlust
Overdreven alert

Maar ook vogels, koeien, kippen, konijnen, varkens en welk ander dier je nog in huis hebt, kunnen stress en angst ervaren door vuurwerk en ook zij kunnen baat hebben bij homeopathische begeleiding.

Elk dier kan door hevige schrik bij een harde knal een trauma oplopen waarna de angst in hevigheid toe kan nemen. Ze herstellen minder goed na een schrikmoment en blijven in de angst hangen. Het ontstaan van een dergelijk trauma door schrik hangt onder anderen af van de omstandigheden rond het schrikmoment, hoe het dier er van herstelde, hoe een eigenaar er mee om ging en hoe lang de schrik duurde.
Daarnaast zijn dieren meesters in associatie. Zagen ze bijvoorbeeld op het moment van de hevige schrik door een harde knal ook net een fietser voorbij komen of een groene container, dan kan het zien van een fietser of groene container de volgende keer voldoende zijn om met angstig gedrag te reageren. Hoe langer een trauma aanwezig is en elk jaar opnieuw ‘gevoed’ wordt door vuurwerk waardoor het trauma als het ware herbeleefd wordt, hoe meer dat trauma onderdeel wordt van wie het dier is. Oud trauma vergt vaak intensievere begeleiding om opgelost te worden.

Daarom is het zo belangrijk om het ontstaan van trauma door geluid te voorkomen.
Het is dus zeker verstandig om ook dieren die niet direct extreme angst laten zien bij vuurwerk toch homeopathisch te begeleiden om het ontstaan van heftige angst of trauma door vuurwerk te voorkomen.

Er zijn dieren die vanuit een erfelijke (al dan niet rasgebonden) aanleg gevoeliger zijn dan andere dieren. Deze gevoelige dieren worden hier vaak ook generaties lang op geselecteerd omdat hun gevoeligheid ze bijvoorbeeld een betere werkhond maakt of een beter wedstrijdpaard.
Maar hierdoor zijn ze vanuit hun erfelijke aanleg ook gevoeliger voor onder anderen geluiden.
Dit zijn vaak dieren die bijvoorbeeld ook sneller reageren bij onweer, andere onverwachte harde geluiden, stemverheffing of gillende kinderen.
Je kunt je voorstellen, dat zo’n schrikmoment bij een dier met een aangeboren gevoeligheid veel makkelijker en dieper ingrijpt en dus makkelijker een trauma veroorzaakt. Een trauma door geluid zit bij zo’n dier dus veel ‘dieper’, waardoor er ook meer nodig is om ze hiermee te helpen.

Voor alle dieren is homeopathische vuurwerkbegeleiding in eerste instantie gericht op angst rond vuurwerk in de laatste maand(en) van het jaar.
Voor dieren met een langer bestaand trauma of aangeboren gevoeligheid kan een wat intensievere vuurwerkbegeleiding nodig zijn. Meestal is voor deze dieren een eenmalige behandeling rond Oud en Nieuw niet voldoende. Je helpt ze wel Oud en Nieuw door maar het trauma of de gevoeligheid is daarmee niet opgelost. Het is dan verstandig om na de jaarwisseling door te gaan met behandeling die gericht is op het oplossen van oud trauma en/of op de aangeboren gevoeligheid. Homeopathie kan dan helpen om de gevoeligheid voor geluiden te verminderen en het incasseringsvermogen van je dier te vergroten. Schrik en angst grijpen minder aan waardoor je dier hier beter mee om gaat en sneller herstelt na een schrikmoment.

Heb jij een dier wat nu al in meer of mindere mate angstig reageert op vuurwerk, of wil je die angst en het mogelijk ontstaan van een trauma voorkomen?
Neem dan vandaag nog contact op, zodat je ruim op tijd kunt beginnen met het helpen van je dier.
Aan de hand van een kort consult bepalen we samen wat voor jouw huisdier de beste oplossing is. Aan de hand hiervan kan ik je een begeleidingspakketje toesturen waarmee je zelf aan de slag kunt. Dit zal in veel gevallen een ‘standaard’ pakketje zijn maar sommige dieren zijn beter gebaat bij een ander middel, hier kijken we uiteraard ook naar. Je krijgt dus een pakketje wat het best bij jouw dier past. Daarnaast kunnen we overleggen of het zinvol is om na Oud en Nieuw verder te gaan met behandelen op basis van een compleet consult.

De kosten voor de vuurwerkbegeleiding zijn €20,- voor het standaard pakketje en €30,- voor het intensievere of individueel aangepaste pakketje. Dit is inclusief het korte telefonische consult, porto en eventueel contact en begeleiding tijdens de behandeling.
Wanneer blijkt dat intensiever behandelen toch nodig is kan dit uiteraard altijd tussentijds aangepast worden door het toesturen van extra middelen.

vuurwerkmiddelen