Wet en regels

Wetgeving

Wettelijk is vastgelegd dat alleen dierenartsen mogen ‘behandelen’. Dit houdt in dat ik geen medische diagnose stel en geen diergeneeskundige behandeling toe pas.
In spoedgevallen zal ik u dan ook adviseren contact op te nemen met uw dierenarts. U kunt altijd tegelijk met een reguliere behandeling of er na ook homeopathisch behandelen.
Ook wanneer ik twijfels heb over (de ernst van) de klacht of wanneer het in het belang van de behandeling is, kan het zijn dat ik u voor verder onderzoek naar uw dierenarts verwijs.
Daar waar op deze site wordt gesproken over ‘de behandeling’, wordt de homeopathische behandeling bedoeld die gericht is op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen.

Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD)

Het beroep van klassiek homeopaat is een vrij beroep, wat betekent dat iedereen – ongeacht of men hiervoor is opgeleid of niet – klassiek homeopaat voor dieren mag noemen.
Alleen klassiek homeopaten die een erkende beroepsopleiding op HBO-niveau hebben gevolgd, kunnen zich aansluiten bij de BKHD. De BKHD houdt toezicht op de kwaliteit van haar leden en stimuleert de verdere ontwikkeling van de homeopathie voor dieren.

Homeopaten die aangesloten zijn bij de BKHD werken volgens de Algemene Voorwaarden van de BKHD.

Verzekering

Proteq Dier & Zorg verzekering vergoedt als eerste dierziektekostenverzekeraar vanaf 1 juli 2013 de behandelingen van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de BKHD.
De maximale vergoeding bedraagt € 200,- per verzekeringsjaar en geldt alleen voor de aanvullende verzekering. Kijk op de website van Proteq Dier&Zorg voor het volledige dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden.