Waarom klassieke homeopathie

Elk levend wezen beschikt over een natuurlijk zelfherstellend vermogen. Dit zorgt er normaal gesproken voor dat we herstellen van verwondingen, genezen van een aandoening, weerstand hebben tegen ziektekiemen of weer de oude worden na een heftige gebeurtenis.
Toch herstellen we niet altijd helemaal. Blijven er restklachten of komen we zelfherstellend vermogen tekort om een ziekte te weren, van een klacht te genezen of een grote mentale schok te boven te komen. Het zelfherstellend vermogen is uit balans.

Vaak is hier niet één enkele oorzaak voor aan te wijzen maar spelen meerdere factoren een rol. Tijd een een belangrijke. Naarmate we ouder worden herstellen we nu eenmaal vaak minder snel of net niet helemaal.
Maar ook wie het dier is, zijn constitutie en erfelijke aanleg spelen een belangrijke rol. Hoe gevoelig is een dier voor bepaalde ziektes of afwijkingen. Eigenschappen die bij zijn diersoort of ras horen kunnen daarbij ook een rol spelen.
Biografie, levensomstandigheden, voeding en/of veelvuldig medicijngebruik zijn belangrijke externe factoren die invloed uitoefenen op het zelfherstellend vermogen.

Zo spelen veel factoren een rol bij ziekte en gezondheid. Een dier wordt meestal niet van de één op andere dag chronisch ziek. Het is een proces  waarbij we niet altijd ‘de oorzaak’ weten aan te wijzen. Soms wordt een gevoeligheid getriggert door een externe factor (bijv. bij huidklachten) maar spelen al die factoren van het dier zelf wel mee in het ziek worden. Zelfs bij een acuut trauma, waarbij er een directe aanleiding aan te wijzen is tot de acute klacht, speelt het zelfherstellend vermogen en eventuele onbalans daarin een rol. Een botbreuk die niet goed wil herstellen, infecties die optreden na een eenvoudige operatie. Ook hierbij is sprake van onbalans in het zelfherstellend vermogen en ook hier spelen al die factoren een rol.

Om beter te worden zullen al die factoren dus ook een plek moeten krijgen in het genezingsproces. De behandeling begint wel met het ‘hier en nu’, met de symptomen waar het dier last van heeft en waarvoor u bij een homeopaat komt, maar daarna gaat een klassiek homeopathische behandeling verder. We kijken naar welke factoren een rol gespeeld hebben bij het ziek worden en al die factoren krijgen een plek in de behandeling.
Het beter worden is op die manier een proces wat vaak omgekeerd is aan het proces van ziek worden. De behandeling van een klacht die al lang bestaat of er lang over heeft gedaan zich te ontwikkelen zal dan ook meer tijd vergen dan de behandeling van een acute klacht die zich snel heeft ontwikkeld of door trauma is ontstaan.

Uiteraard hangt veel af van de individuele patiënt en het soort klacht. Klachten die niet meer ‘omkeerbaar’ zijn, waarbij echt schade is aan weefsel, zoals bijvoorbeeld bij artrose, zijn niet meer te genezen. Maar door toch te behandelen op alle factoren die meespelen bij het ontstaan van de klacht (bijv. erfelijkheid en leeftijd), kan het zelfherstelend vermogen wel geoptimaliseerd worden, waardoor het ziekteproces geremd kan worden en kwaliteit van leven verbeterd kan worden.

Wanneer je op deze manier behandelt en alle factoren die aan het ziek worden bijgedragen hebben mee neemt in de behandeling, dan wordt het resultaat van de behandeling veel duurzamer. De balans van het zelfherstellend vermogen wordt veel beter hersteld en klachten zullen niet of minder snel terug komen dan wanneer alleen de symptomen zelf behandeld worden.