Verloop behandeling

Tijdens het eerste consult word direct een afspraak gemaakt voor het eerstvolgende contactmoment. Het moment dat dit wenselijk is hangt af van meerdere factoren maar is belangrijk voor het bepalen van de voortgang van de behandeling.
Soms is al snel een korte telefonische update wenselijk, in andere situaties kan gewacht worden met contact tot het eerst volgende uitgebreidere vervolgconsult. Een dergelijk vervolgconsult kan meestal telefonisch maar afhankelijk van de klacht kan het nodig zijn dat ik ook  voor het vervolgconsult weer langs kom. Dit gaat uiteraard in overleg.
Tijdens het vervolgconsult wordt bekeken hoe het dier gereageerd heeft op de behandeling en wat er op dat moment nodig is om de behandeling voort te zetten. Na een vervolgbehandeling worden ook weer middelen verstuurd begeleid met een geneesmiddelbrief. In de geneesmiddelbrief na een vervolgconsult zal dan ook de termijn genoemd worden wanneer het volgende consult plaats dient te vinden.
Het tijdig afspreken van een vervolgconsult is belangrijk voor een goede voortgang van de behandeling en het genezingsproces. Wanneer een afspraak vergeten wordt of te laat gemaakt kan dit als gevolg hebben dat het genezingsproces vertraagt of zelfs stagneert.

De duur van de behandeling is vooraf moeilijk te bepalen omdat dit van veel factoren af hangt. Gemiddeld genomen duurt de behandeling van acute klachten minder lang dan die van chronische klachten die al langer bestaan. Maar ook leeftijd en reactievermogen zijn mede bepalend hoe vlot een dier kan reageren op de middelen.

Sommige klachten zijn ‘onomkeerbaar’ en daardoor niet meer te genezen, denk bijvoorbeeld aan artrose. Toch valt ook dan nog heel veel te doen om de kwaliteit van leven voor het dier te verbeteren. Dergelijke palliatieve behandeling kan met homeopathie zonder extra belasting van het dier de rest van zijn leven duren.
Dit kan ook naast reguliere medicatie, stoppen met een pijnstiller om homeopathisch te behandelen is dus NIET nodig. Vaak ziet men wel dat de reguliere medicatie naar een lagere dosis kan door de homeopathische behandeling.